Положення про порядок та умови обрання студентами вибіркових освітніх компонент