Антикорупційна діяльність коледжу

Закон України “Про запобігання корупції”  від 14.10.2014 №1700-VII

Закон України “Про засади державної антикорупційної політики в Україні” від 14.10.2014 №1699 – VII

Антикорупційна програма ОКУ “Подільський медичний фаховий коледж імені В.О.Жуковського”

Наказ “Про призначення уповноваженої особи з питань запобігання корупції у коледжі”

Типове положення “Про уповноважений підрозділ (уповноважену особу) з питань запобігання та виявлення корупції

Положення про уповноважений уповноважену особу з питань запобігання та виявлення корупції у коледжі

Наказ НАЗК “Про вдосконалення процесу управління корупційними ризиками”

План заходів спрямованих на запобігання та протидію корупції в ОКУ “Подільський медичний фаховий коледж імені В.О.Жуковського”