Результати КРОК-М

2020 рік

Освітня програма «Акушерська справа»

Освітня програма «Лікувальна справа»

Освітня програма «Сестринська справа»